Kaldus hariliku männi langetamine

ohtlike puude langetamine