Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine tihedalt asustatud aladel nagu linnaruum või koduaed ei pruugi olla alati sama lihtne nagu teha seda metsa avarustes. Ka metsas tuleb järgida puude langetamisel langetamise põhi tõdesid, kuid sellegi poolest valesti langetatud puu kahjustused ei pruugi olla nii suured kui koduaias. Selleks soovitame lasta teha need tööd oma koduaias, tihedas linnaruumis või pargis kogenud arboristidel.

Ohtlike puude langetamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Selleks, et välja selgitada just see õige variant tuleb alati koostada objekti põhine riskianalüüs. Hästi läbi mõeldud riskianalüüs ja tegevusplaan annab tulemuse, mis klient teenust tellides soovis saada. Vastutuskindlustus võib maksta küll kinni mõne tekinud kahju, kuid selle ennetamiseks on alati mõistlik maandada kõik riskid ja võtta piisavalt aega antud tööde teostamiseks.